Skirk 1% partijai

Deklaruoti pajamas ir turtą šiais metais privaloma iki gegužės 2 d. Deklaracijas galima pateikti internetu, taip pat naudojantis programėle e.VMI, atsiųsti paštu ar deklaruoti VMI aptarnavimo skyriuje. Kaip ir praėjusiais metais, gyventojai, nusprendę paremti politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį politinėms partijoms FR0512 formą.
Paraginkite tai padaryti ir savo artimuosius, bendradarbius bei draugus!

Deklaracijos pildymas elektroniniu būdu:
1. Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemos (https://deklaravimas.vmi.lt/…/Prisijungimasperisorinessiste…);
2. Meniu eilutėje, kairėje spauskite pateikti dokumentą/pildyti naują dokumentą;
3. Suraskite formą (formos kodas FR0512).
4. Spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
5. Užpildykite visus reikiamus laukus. Skirdami 1 proc. Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus miesto skyriui nurodykite identifikacinį partijos numerį (kodą) – 191362889. Galite pažymėti, kad 1 proc. socialdemokratams skiriate pvz: iki 2020 m.
6. Laukelyje E3 BŪTINAI reikia įrašyti „ALYTAUS MIESTO SKYRIUI“
7. Paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir Jūsų 1 proc. atkeliaus į LSDP Alytaus m. skyrių.

Deklaracijos pildymas ranka:
Prieš pildydami anketą ranka atsiminkite, kad:
1. Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
2. Pildyti reikia didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
3. Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas;
4. Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;
5. Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.
6. Atspausdinkite FR0512 formą arba užsukite į Valstybinės mokesčių inspekcijos Alytaus skyrių Pulko g.14, Alytus ir gaukite ją ten.
7. Nurodykite savo asmeninę informaciją (asmens kodas, vardas, pavardė, telefono numerį, adresą)
8. Nurodykite deklaracijos metus „2015“
9. Laukelyje E1 įrašykite „1“
10. Laukelyje E2 nurodykite identifikacinį partijos numerį (kodą) – 191362889
11. Laukelyje E3 BŪTINAI įrašykite „ALYTAUS MIESTO SKYRIUI“
12. Laukelyje E4 įrašykite „1,00“.
13. Laukelyje E5 įrašykite „2020“
14. Anketos apačioje pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardę.
15. Pateikite užpildytą ir pasirašytą formą Valstybinės mokesčių inspekcijos Alytaus skyriui Pulko g.14, Alytus.

Jeigu Jums reikėtų papildomos informacijos ar pagalbos pildant FR0512 formą susisiekite su Agne Buzunaite (mob. +37060119290), el. paštas agnebuzunaite@gmail.com.

SVARBU:

Primintina, kad Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai). Atkreipiame dėmesį, kad atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant Prašymus, yra būtini, siekiant identifikuoti Prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų Prašymai buvo pateikti pastariesiems to nežinant. Už dokumentų suklastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė.
Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

Pagarbiai
V.Vencius