Politika

LSDP delegacija apie Europos ateitį diskutavo Lisabonoje

Lietuvos socialdemokratų partijos delegacija dalyvavo PES (Party of European Socialists) tarybos darbe Lisabonoje (Portugalija). Visos Europos aktyvistai diskutavo, kaip siekti šviesesnės Europos ateities. Delegacijoje, kurią sudarė atstovai iš įvairių partijos skyrių, dalyvavo ir mūsų skyriaus tarybos narė Jurgita Šukevičienė.

Taryboje buvo priimta rezoliucija, kurioje išdėstyti socialdemokratų ir socialistų veiklos Europoje prioritetai – solidarumas ir socialinis teisingumas, sąžininga ir tvari visuomenė, sąžininga ekonominė plėtra ir klestėjimas, socialinė pažanga ir apsauga visiems. Turime sukurti sveiką aplinką, kur bus auginami mūsų vaikai, kurti ateitį, kurioje mūsų visuomenė gerbia piliečių teises ir laisves.

Delegacijos nariai susitiko ir su ES komisaru Vyteniu Andriukaičiu, su kuriuo diskutavo apie Socialdemokratų veiklos aktyvinimą.

PES rezoliuciją galima rasti čia: http://bit.ly/2AMzZil