Politika

Edgaro Dimšos kreipimasis į skyriaus bičiulius

Brangūs bičiuliai,

Šie metai yra jubiliejiniai, jau 10 metų, kaip esu Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Per šiuos metus sukaupta patirtis, o paskutiniu metu išreikštas pasitikėjimas ir raginimai įpareigoja priimti atsakingą sprendimą ir siekti Alytaus m. skyriaus pirmininko pareigų.

Šis laikotarpis sudėtingas bendrai visiems socialdemokratams, nepaslaptis, kad išgyvename tapatybės sunkmetį, o skyriuje vidinius persistumdymus ir jėgų pozicijas. Tokiu keliu eidami nepasieksime esminio lūžio ir teigiamų rezultatų. Kaip politinė organizacija ir tos organizacijos dalyviai turime suprasti, kad tikslas ne vien asmeninės ambicijos, bet tvarus miestas, gyventojų lūkesčiai gyventi saugiau ir patogiau. Todėl turime susitelkti ir konstruktyviai diskutuoti.

Noriu ir sieksiu būti toks pirmininkas kuris apjungs visus, kitokią nuomonę turinčius, vyresnius ir jaunesnius, būsiu ieškantis ir auginantis naujus lyderius, sieksiu, kad būtume atviri ir pasiekiami miesto gyventojams ir neabejingi jų problemoms.

Visuomet girdėjau diskusijas, kad bičiuliai nori žinoti daugiau apie partijos vidinius reikalus, rinkiminio laikotarpio naujienas iš kandidatų, o ne paskutinę rinkimų dieną sužinoti „užstalės“ susitarimus. Todėl pažadu, kad artimiausiu metu pranešiu apie savo formuojamą komandą.

Skyriaus veiklos esminiai programos punktai:

  1. Tapatybės ir kairiosios politikos stiprinimas.
  2. Socialdemokratinių idėjų sklaida.
  3. Narių kompetencijų stiprinimas.
  4. Narių įtraukimas į diskusijas.
  5. Nuoseklus naujų narių pritraukimas
  6. Esamų narių registro revizija.
  7. Esamos skyriaus struktūros efektyvinimas (mikrorajonų grupių ir skyriaus veiklos grupių peržiūrėjimas)
  8. Komunikacijos ir bendradarbiavimo stiprinimas su Alytaus apskrities socialdemokratų skyriais (Alytaus raj. Lazdijų r. Varėnos m. Druskininkų m.)

 

Kviečiu asmeniškai man rašyti ir siūlyti mintis dėl skyriaus veiklos gerinimo.

Solidariai
Edgaras Dimša