Politika

Apie situaciją Alytaus darbo rinkoje – iš pirmų lūpų

2017 m. gruodžio 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo registruoti 8566 bedarbiai (lapkričio 1 d. – 8055), tai sudarė 10,0 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su spalio mėnesiu, padidėjo 0,6 procentinio punkto. Per lapkričio mėnesį įregistruoti 1329 darbo ieškantys asmenys, iš jų bedarbio statusas suteiktas 1250 asmenų. Įregistruotos 505 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 650 asmenų, iš jų pastoviam darbui – 567. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 205 asmenys.

Tokia statistika. Apie vyraujančias tendencijas ir situaciją Alytaus miesto darbo rinkoje kalbėjome su Alytaus teritorinės darbo biržos direktoriumi Regimantu Mačiuliu. Pasak R.Mačiulio, nuo 2008 metų stipriai išaugęs nedarbas (iki 18 proc.), pastaraisiais metais pastoviai mažėja, tačiau Alytus išlieka padidinto nedarbo teritorija – 10,0 proc., tuo tarpu šalies vidurkis – 7,5 proc. „Regionas visgi nenumiręs, o darbo rinkoje tendencijos teigiamos: šiais metais nedarbas Alytuje sumažėjo 0,7 proc. punkto“, – sakė direktorius. Žinoma, nedarbo mažėjimui įtakos turi ir emigracija.

Nors Alytaus mieste pastebimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonių judėjimas, personalo poreikis yra, tačiau didelės gamyklos ir pramonės gigantai nedygsta, todėl ženkliai situacija nepagerės. Viena iš svarbiausių problemų – darbo rinkos tvarumas. Darbo yra, bet darbo vietos nėra pakankamai patrauklios. Tinkamai ir komfortiškai įrengta darbo vieta – gerai, bet darbo užmokestis –  nemotyvuoja, todėl atlyginimų klausimas išlieka dideliu iššūkiu viešajame (valstybės tarnyboje) ir privačiame sektoriuje.

Pasak R.Mačiulio, bedarbio portretas darosi nelabai patrauklus darbdaviui; jaunimo mažėja (emigracija į užsienį ir didesnius Lietuvos miestus), daugėja vyresnio amžiaus bedarbių, o darbdaviams dar sunku su tuo susitaikyti. Kita vertus, reintegracijai į darbo rinką skiriama daug priemonių, pastangų ir lėšų, vykdomi projektai, vietinės užimtumo iniciatyvos, neįgaliųjų įdarbinimas, jauni žmonės skatinami pradėti savo verslą ir susikurti sau darbo vietą (subsidija 15,600 Eur), perkvalifikavimo programos, įgyvendinamos LDB naujovės – pameistrystė, stažuotės ir kvalifikacijų pripažinimas – tačiau bedarbių motyvacija ne visada yra didelė. Žinoma, kiekviena situacija yra skirtinga, yra ir gerų darbuotojų, ir puikių darbdavių. #LDB #Alytus

 

Jurgita Šukevičienė