Politika

Alytaus apskrities skyrių atstovų pasitarimas

2016-03-02 d. Druskininkuose įvyko Alytaus apskrities skyrių atstovų pasitarimas į kurį buvo pakviesti skyrių pirmininkai, pavaduotojai, atsakingi sekretoriai, štabų vadovai, pavaduotojai kiti skyriaus deleguoti atstovai, kandidatai į seimą.

LSDP finansų komisijos pirmininkas J.Budrevičius organizavo skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų pasitarimą / mokymus. Susitikime dalyvavo Druskininkų, Lazdijų, Varėnos, Alytaus rajono ir miesto skyrių atstovai.

Alytaus miestą atstovavo LSDP Alytaus pirmininko pavaduotojai Saulius Ivoška, Antanas Jodauga, Ramunė Lamsargytė, skyrių finansų komisijų pirmininkus ir iždininkų pasitarime dalyvavo Agnė Buzūnaitė. Buvo aptarti aktualūs pasirengimo artėjantiems rinkimams, kiti skyrių veiklos klausimai. Pasidalinta mintimis ir idėjomis dėl laikraščio „Socialdemokratas“ turinio ir leidybos optimizavimo, 1 proc. susirinkimo klausimo sprendimo būdais ir galimybėmis. Taip pat susirinkime dalyvavo LR Seimo narys Julius Sabatauskas ir Alytaus apskrities koordinatorė Zita Eidukaitytė. Buvo išklausyti susirinkusiųjų lūkesčiai, pasidalinta idėjomis ir susitarta kartu ieškoti optimaliausių sprendimo būdų, kurie padėtų pasiekti maksimalius rezultatus artėjančiuose rinkimuose.